Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ážio – význam cudzieho slova

príplatok k nominálnej cene cenného papiera alebo ku kurzovej hodnote devíz; prirážka k cene; rozdiel medzi nominálnou hodnotou cenného papiera a jeho vyššou trhovou cenou