Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

árešt – význam cudzieho slova

starší ľudový výraz pre väzenie