Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ária – význam cudzieho slova

operná, oratórna alebo koncertná sólová spevná skladba s doprovodom orchestra alebo sólového nástroja