Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

árijec – význam cudzieho slova

príslušník tzv. vyššej alebo nadradenej rasy