Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

árijský – význam cudzieho slova

indoeurópsky; podľa nacistickej teórie pochádzajúci z „vyššej rasy“, nesemitský, nežidovský