Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

átman – význam cudzieho slova

staroindické poňatie duše túžiacej po spojení s brahmou