Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

átrium – význam cudzieho slova

nádvorie pred starokresťanskou bazilikou; vnútorný dvor budovy; oddychový priestor vo vnútrajšku budovy skrášlený zeleňou a fontánkami; srdcová predsieň