Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

óda - význam cudzieho slova

vzletná, ospevná lyrická báseň