Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

únia - význam cudzieho slova

jednota, zväzok, spolok; zjednotenie organizácií, štátov a pod.