Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

čakra – význam cudzieho slova

kruh, kolo, slnečný kotúč, symbol vznikania a zanikania, symbol behu času; staroindická vrhacia zbraň