Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

čerťaž - význam cudzieho slova

najstaršie ruské mapy vytvorené z opisov ciest v 16. storočí