Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Š šábes – význam cudzieho slova

odpočinutie; židovský sviatok, siedmy deň v týždni (sobota), deň pokoja a bohoslužieb, sabat