Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

šéf, šéf- – význam cudzieho slova

nadriadený, hlavný, vrchný, vedúci