Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

šíráz – význam cudzieho slova

cenný iránsky vlnený koberec s vysokým pestrým lesklým vlasom; iránsky nepravý perzián