Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

šablónovitý – význam cudzieho slova

urobený podľa šablóny; napodobený, vzniknutý opakovaním už daného vzoru