Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

šajn - význam cudzieho slova

rakúska papierová mena po roku 1813