Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

šantán – význam cudzieho slova

ľudová zábavná miestnosť s pesničkovým programom, s kabaretom