Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

šarža – význam cudzieho slova

zastaralý výraz pre vojenskú hodnosť; malá divadelná úloha; vsádzka do vysokej alebo keramickej pece