Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

šarlach – význam cudzieho slova

ľudový výraz pre skarlatínu