Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

šarlach - význam cudzieho slova

ľudový výraz pre skarlatínu