Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

šarpej - význam cudzieho slova

pes čínskeho pôvodu s výrazným prebytkom kože, ktorá tvorí záhyby