Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

šek – význam cudzieho slova

bankový príkaz alebo poukážka; poštová poukážka