Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

šery, sherry – význam cudzieho slova

sladké ťažké víno