Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

šesťdesiatdeväť – význam cudzieho slova

simultánne orálne dráždenie pohlavných orgánov, nazvané podľa polohy tiel partnerov.