Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

škála – význam cudzieho slova

stupnica, usporiadanie