Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

škrupule – význam cudzieho slova

prehnaná úzkostlivosť alebo svedomitosť; rozpaky, ohľady, pochybnosti