Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

škultét – význam cudzieho slova

šoltýs, zakladateľ dediny v stredovekom Uhorsku, vybavený určitými právomocami