Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

škuta – význam cudzieho slova

široký riečny vlečný čln