Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

šlajfka - význam cudzieho slova

slangový výraz pre kravatu