Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

šlajfka – význam cudzieho slova

slangový výraz pre kravatu