Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

špiritizmus – význam cudzieho slova

duchárstvo; viera v duchov, duše mŕtvych a možnosť komunikovať s nimi