Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

žánrový – význam cudzieho slova

farbisto životný; zobrazujúci jednoduchý život, farbisté životné prostredie