Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

žalm - význam cudzieho slova

biblický spev; smutná pieseň alebo báseň