Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

žalm – význam cudzieho slova

biblický spev; smutná pieseň alebo báseň