Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

žandár – význam cudzieho slova

príslušník žandárstva; slangovo: policajt