Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

žargón – význam cudzieho slova

slangový jazyk určitej spoločenskej skupiny; odborný jazyk