Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ženijné vojsko – význam cudzieho slova

technické vojsko na terénne úpravy a prípravu objektov na bojové účely a premosťovanie vodných tokov