Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

žertva – význam cudzieho slova

obeť bohom, spravidla pohanským; obeť