Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

žironda – význam cudzieho slova

veľkoburžoázna strana vo francúzskej revolúcii v 18. storočí