Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

žold – význam cudzieho slova

slangový výraz pre plat, mzdu, najmä v armáde