Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

žonglér – význam cudzieho slova

artista prevádzajúci obratné cviky rukami a nohami; v prenesenom zmysle človek meniaci stanoviská a názory