Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

žula – význam cudzieho slova

vyvretá hornina z kremeňa, živca, sľudy a pod.; granit