Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

-pédia – význam cudzieho slova

druhá časť zložených slov s významom výchova, nápravná výchova, liečba