Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Abdérita – význam cudzieho slova

obyvateľ Abdéry; v prenesenom zmysle malomeštiak, obmedzenec