Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

C C – význam cudzieho slova

rímska číslica 100 z latinského slova centum