Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Cháron - význam cudzieho slova

v starogréckom bájosloví prevozník cez Acheruntské jazero v podsvetí do ríše mŕtvych