Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Damoklov meč – význam cudzieho slova

neustále hroziace nebezpečenstvo