Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Epifánia - význam cudzieho slova

Epifánia

cirkevný sviatok Troch kráľov

epifánia

zjavenie