Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

N n – význam cudzieho slova

značka pre celé kladné číslo; značka pre neutrón