Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

N. B. – význam cudzieho slova

alebo NB skratka výrazu nota bene