Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

O O – význam cudzieho slova

značka pre kyslík