Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

PaeDr. - význam cudzieho slova

paedagogiae doctor, doktor pedagogických vied