Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Parížska komúna – význam cudzieho slova

obdobie revolučnej vlády parížskych robotníkov v roku 1871